Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

23
mei
2023

Kamerbrief over praktijkgerichte programma’s vmbo

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeerde 11 mei 2023 de Tweede Kamer over praktijkgerichte programma’s als examenvak in de gemengde en theoretische leerweg in het vmbo. Hij wil dit laten ingaan in het schooljaar 2024-2025.

In deze brief wordt uiteengezet hoe scholen deze praktijkgerichte programma’s in het vmbo mogen aanbieden. De volgende vragen worden beantwoord:

  1. Wat is een praktijkgericht programma?
  2. Welke praktijkgerichte programma’s kunnen vmbo-scholen aanbieden?
  3. Welke plek krijgen praktijkgerichte programma’s in de leerwegen?
  4. Welke rol speelt het praktijkgerichte programma in de doorstroom naar het havo?
  5. Welke bekostiging krijgen scholen voor het aanbieden van het praktijkgerichte programma?

Lees ook de FAQ’s bij de Kamerbrief van de minister.