De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

31
januari
2019

Internetconsultatie en bijeenkomsten: Regelruimte voor doorlopende leerroutes vmbo-mbo 

Om een soepele overgang van het vmbo naar het mbo te creëren, kunnen scholen vanaf volgend jaar doorlopende leerroutes vmbo-mbo aanbieden. Door de aansluiting van vmbo naar mbo te verbeteren, wil het ministerie van OCW het succes van jongeren in het beroepsonderwijs vergroten. Ministers van Engelshoven en Slob komen met een wetsvoorstel dat regelt dat een vmbo-school samen met een mbo-instelling doorlopende leerroutes kunnen vormgeven.

Kijk hier als u – tot 14 februari – deel wilt nemen aan de internetconsultatie van het wetsvoorstel. Hier kunt u zich inschrijven voor de informatiebijeenkomsten.