Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

28
september
2020

ICT-vaardigheden binnen profiel Z&W

Tijdens regionale netwerkbijeenkomsten bleek dat het voor docenten niet duidelijk is wat precies van hun leerlingen gevraagd wordt als het gaat om ICT-vaardigheden. In het jaarlijkse evaluatiegesprek met Cito en CvTE is dit besproken en dit heeft geresulteerd in een lijst met ICT-vaardigheden die leerlingen moeten beheersen als het gaat om een tekstverwerkings- en presentatieprogramma. Deze ICT-lijst is als een soort servicedocument voor scholen toegevoegd bij de syllabus als bijlage (blz 36 en 37).