De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

25
april
2018

Het vmbo Zorg en Welzijn: kweekvijver voor talent, bron van nieuwe instroom op de arbeidsmarkt!

Het vmbo levert de grootste groep studenten aan het mbo. Binnen het vmbo oriënteert de leerling zich op het beroepenveld en kiest uiteindelijk voor een bepaald werkveld. In die zin is het vmbo de basis van de beroepskolom. Om nu en in de toekomst te zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel in de sector Zorg & Welzijn is het van belang dat er een goede samenwerking is tussen het vmbo, mbo en het werkveld in de regio. Het platform VMBO Zorg & Welzijn heeft dit belang toegelicht in een notitie met daaraan gekoppeld ook enkele acties die ze op korte termijn onderneemt om die samenwerking te stimuleren.