De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

13
december
2018

Het vmbo Zorg en welzijn: bron van nieuwe instroom op de arbeidsmarkt

Met deze titel heeft het Platform VMBO Zorg & Welzijn twee keer een sessie verzorgd tijdens de landelijke werkdag Zorgpact op 3 december 2018. Het platform wilde met deze sessies de instellingen en mbo’s informeren over wat leerlingen binnen het vmbo al aan beroepsgericht onderwijs krijgen. Maar ook wilde ze laten zien hoe het onderwijs bezig is om de getalenteerde, gemotiveerde leerlingen voor de sector te behouden en goed voor te bereiden op de zorg van de toekomst. Daarvoor is samenwerking met het werkveld onontbeerlijk. De sessies voldeden aan een behoefte, er blijkt nog een hoop onwetendheid over het VMBO te zijn. Maar de grote belangstelling voor de sessies en de gretige aftrek van de samenwerkingstools stemt ons positief. Deze samenwerkingstools kunt u op de site vinden.