Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

29
maart
2021

Help ons ledenbestand actueel te houden!

Het Platform VMBO Zorg & Welzijn is een netwerk van zo’n 200 vmbo-scholen die het profiel Z&W en/of keuzevakken Z&W aanbieden. We zijn heel blij met zo’n groot netwerk! Alleen met jullie hulp kunnen we het ledenbestand actueel houden, zodat mailings bij de juiste personen terecht komen.

Check daarom op de site van het platform of van je school de goede contactpersoon bij ons bekend is en geef eventuele wijzigingen door. Dat geldt ook voor een gewijzigde schoolnaam of gewijzigd mail- of postadres. Stuur daarvoor een mail naar Nicole Sennema, info@platformzorgenwelzijn.nl.

En mocht je de gegevens (naam en mailadres) van je team- of schoolleider nog niet hebben doorgegeven, dan kan dat ook door een mail naar het info adres te sturen. Dank alvast!