Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

29
maart
2023

Presentatie ‘Leerlingen met een zorgvraag’ beschikbaar

Tijdens de netwerkbijeenkomsten in de 5 regio’s stond het thema ‘(Praktijk)lessen Z&W aan leerlingen met een zorgvraag’ centraal. Wilfred Woutersen nam ons mee vanuit zijn ervaring als docentencoach. De presentatie is door Wilfred beschikbaar gesteld.

Ook de presentatie van Pantarijn (in regio Midden-oost) over de wijze waarop ze technologie in de lessen Z&W heeft vormgegeven is beschikbaar.

Downloads