Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

14
februari
2022

Groei aantal leerlingen Z&W

Het aandeel 3e-jaars leerlingen dat gekozen heeft voor het profiel Z&W is groter geworden. Ook in absolute cijfers zien we een stijging van bijna 500 leerlingen.

De coronacrisis heeft nog eens extra aangetoond dat de sector deze toename van geïnteresseerden voor de zorg heel goed kan gebruiken. Dit is ook in lijn met onze notitie (Samen)werken aan duurzame zorg! Vergroten van de instroom.

Cijfers gebaseerd op gegevens DUO december 2021. Bron: Ruud van Leeuwen OnderwijsOntwikkeling