De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

4
oktober
2018

Goede voorbeelden samenwerking vmbo-mbo-werkveld gezocht!

Via het programma Sterk Beroepsonderwijs (zie: https://www.sterkberoepsonderwijs.nl) wordt de komende jaren gewerkt aan de erkenning van beroepsonderwijs vmbo-mbo als onderwijs met perspectief, dat ruimte biedt voor verschillen en dat trots op praktijkgericht leren uitstraalt. Sterk Beroepsonderwijs focust hierbij op goed en toegankelijk aanbod vmbo-mbo in elke regio. Het ministerie van OCW, de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform-TL en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen hiervoor in. Hierbij wordt gefocust op:

  • Meer regionale samenwerking tussen vmbo, mbo, arbeidsmarkt;
  • Regelruimte om doorlopende routes vmbo – mbo op alle niveaus mogelijk te maken;
  • Een nieuwe leerweg in het vmbo waarin de gemengde en theoretische leerwegen samengaan.

Innovatieve samenwerkingsprojecten

Vanuit het programma wordt gezocht naar innovatieve samenwerkingsprojecten, zogenaamde koplopers. Koplopers zijn innovatieve samenwerkingsprojecten waarin vmbo, mbo en werkveld concrete resultaten hebben geboekt. De koplopers zijn een inspiratiebron voor andere regionale samenwerkingen én voor elkaar. Als je als school participeert in een koploperinitiatief betekent dat positieve aandacht voor je school. Daarnaast gaan de koplopers meedenken over de kaders die er gaan komen. Er komt wetgeving over de verbetering aansluiting/doorstroom vmbo-mbo. De koplopers worden door OCW gezien als goed voorbeeld, en hebben invloed op hoe e.e.a. er in de toekomst uit komt te zien.

Koplopers

De koplopers die nu bekend zijn bij Sterk Beroepsonderwijs komen vooral uit de sectoren techniek en economie en sector overstijgend, zie: https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/inspiratie. Onze sector kent natuurlijk ook mooie voorbeelden van samenwerking tussen vmbo, mbo en zorg- en/of welzijnsinstellingen. Mocht je participeren binnen een dergelijk initiatief, meld dit vooral aan via: https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/koplopers! Meld het ook aan het platform via info@platformzorgenwelzijn.nl. Ook horen we graag of er initiatieven zijn die we wellicht vanuit het Zorgpact en/of Sterk Beroepsonderwijs verder kunnen ondersteunen.