Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

29
maart
2021

Gezocht: nieuwe regiobestuurders per 1 september 2021

Voor zowel de regio Noord-west als de regio Zuid is het platform op zoek naar een nieuwe regiovoorzitter vanaf het volgende schooljaar. Nienke Hoffman, huidige regiobestuurder Noord-west, geeft het stokje over omdat ze vanaf dit schooljaar leiding geeft aan een school zonder vmbo profiel Z&W. Voor Arjen Daelmans, huidige regiobestuurder Zuid, is het lastig gebleken de regionale functie te combineren met het voorzitterschap.

Als u interesse heeft in deze functie, dan kunt u deze – met motivatie – kenbaar maken aan Wilma Roijackers, de ambtelijk secretaris van het platform (info@platformzorgenwelzijn.nl).
We ontvangen uw reactie graag vóór 1 mei 2021.
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Arjen Daelmans, voorzitter adaelmans@stedelijkcollege.nl.