De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

10
april
2018

Examinering in het profiel zorg en welzijn: Keuzevak Assisteren in de gezondheidszorg

De afgelopen periode zijn bij verschillende organisaties (SPV, SLO, het Examenloket en OCW) meldingen binnen gekomen van scholen die aangeven dat zij het door hun bb-leerlingen gevolgde beroepsgerichte keuzevak ‘assisteren in de gezondheidszorg’ niet kunnen invoeren in BRON, omdat zij een foutmelding krijgen.

Het is voor leerlingen mogelijk om een vak op een hoger niveau te volgen, maar alleen als daarvan een equivalent bestaat in de leerweg die de betreffende leerling volgt. Voor bijna alle beroepsgerichte keuzevakken geldt dat die op drie niveaus (bb, kb en gl) kunnen worden gevolgd en afgesloten. In die gevallen is het dus mogelijk voor een bb-leerling om een vak op een hoger niveau af te sluiten en mee te laten tellen als één van de vier beroepsgerichte keuzevakken. Juist ‘assisteren in de gezondheidszorg’ is één van de zeldzame uitzonderingen daarop.

Duidelijk is geworden dat veel scholen hiervan niet op de hoogte waren. Omdat examenleerlingen direct de dupe zouden worden wanneer deze regel strikt gehandhaafd wordt, is nu de volgende oplossing gekozen.

Ontheffing aanvragen

Scholen moeten zich melden bij OCW. Dat kan via de mail: examensvo@minocw.nl. De school kan via deze weg een ontheffing aanvragen voor de betreffende leerlingen. Hiervoor is het nodig dat uw school de gegevens (naam en geboortedatum) van de betreffende leerlingen in pdf aanlevert, zodat voor die specifieke leerlingen ontheffing kan worden verleend. Verzoek is om dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 mei te doen. Deze mogelijkheid tot ontheffing is voor leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen.

Aanlevering BRON

Scholen kunnen in BRON het vak aanleveren als een extra vak op een hoger niveau. Deze invoer is wel mogelijk. Scholen krijgen dan wel het signaal dat het vakkenpakket niet compleet is, maar dit is geen belemmering voor het aanleveren van de gegevens. Belangrijk is wel om dan goed te checken of er niet om andere redenen nog een andere omissie in het vakkenpakket bestaat!

Langere termijn

Gezien de verschillende meldingen die zijn binnengekomen, lijkt er bij scholen en bb-leerlingen behoefte te bestaan aan een dergelijk vak voor bb-leerlingen. Daarom wordt gekeken of op termijn toch een dergelijk vak voor bb-leerlingen ontwikkeld kan worden. Van de uitkomst hiervan wordt u te zijner tijd geïnformeerd.