Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

24
november
2022

Examens 2023: terug naar ‘normaal’ met drie kleine maatregelen

Voor de examens van 2023 wordt grotendeels teruggegaan naar de situatie van voor corona en alleen nog enkele kleine maatregelen getroffen. Zo wordt het tweede tijdvak uitgebreid van vier naar tien afnamedagen. Door deze verlenging is er meer ruimte om eventuele ziekte of quarantaine uit het eerste tijdvak op te vangen. Verder komt er een uitbreiding van twee weken voor de cspe’s. Ook de periode dat op het vmbo de flexibele en digitale centrale examens bb en kb worden afgenomen, wordt twee weken langer. Volgens minister Wiersma zijn deze kleine maatregelen nodig vanwege de impact die het coronavirus nog steeds op het onderwijs heeft.