Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

8
september
2021

Even voorstellen: nieuwe regiobestuurder Astrid ten Boom

Met veel zin start ik dit schooljaar als regiobestuurder Noord-west van het Platform VMBO Zorg & Welzijn. Mijn naam is Astrid ten Boom en ik ben werkzaam als afdelingsleider bovenbouw aan het Petrus Canisius College te Alkmaar. Naast integraal afdelingsleider voor de bovenbouw, ben ik verantwoordelijk voor het onderwijsinhoudelijke stuk van de profielen die wij op school hebben (HBR, EO, ZW, PIE, BWI, MT).  Mijn hart gaat – als voormalig docent Zorg en Welzijn/Biologie – vooral uit naar het profiel Zorg en Welzijn.

Sinds een aantal jaren ben ik actief in de regio met het leernetwerk Zorg en Welzijn. Hierin proberen we met een aantal vmbo-scholen met het profiel Z&W, de afdelingen Zorg en Welzijn van het Horizoncollege en het ROC kop van Noord-Holland en een aantal instellingen met elkaar samen te werken op het gebied van onderwijs in de breedste zin van het woord. Ik zie zeker meerwaarde in een goede samenwerking in de regio en lever daar graag een grotere bijdrage aan middels het platform. De landelijke dag in november lijkt me een mooi moment om met jullie kennis te maken.