Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

10
december
2020

Even voorstellen… 2 nieuwe regiobestuurders

Mogelijk hebben jullie bij de online bijeenkomsten al even kennisgemaakt met de nieuwe regiobestuurders. Ze stellen zich nog kort voor.

Raymond Nijenhuis: Regiobestuurder Midden-oost

Met veel plezier ben ik met ingang van dit schooljaar gestart als regiobestuurder Midden-Oost binnen het platform Zorg & Welzijn. Mijn naam is Raymond Nijenhuis en ik ben werkzaam op S.G. Marianum in Lichtenvoorde als directeur VMBO.

Vol vertrouwen ga ik de uitdaging aan om landelijk, maar zeker ook regionaal, te kijken naar vraagstukken als “hoe kunnen we het Z&W onderwijs nog aantrekkelijker en meer van deze tijd maken”, “hoe sluiten we aan bij het MBO én bij de sector” en “hoe maken we het profiel Z&W toekomstbestendig”. Vraagstukken die onder andere hun plek kennen in het meerjarenbeleidsplan.

Kortom, voldoende uitdagingen om, samen met de regio, een bijdrage aan te leveren. Ik kijk uit naar deze samenwerking!

 

Margriet van Zonneveld: Regiobestuurder Noord-oost

Voor de zomervakantie 2020 heeft John Wierenga mij benaderd met de vraag of ik, samen met hem, regiobestuurder zou willen zijn voor regio Noord-Oost. Daar heb ik positief op geantwoord. Mijn naam is Margriet van Zonneveld en ik ben algemeen directeur van rsg de Borgen met scholen in de gemeente Westerkwartier en Noordenveld.

We zien in de maatschappij de vele ontwikkelingen die plaatsvinden in het beroepenveld van Z&W. De noodzaak van de beschikbaarheid van meer goede professionals. Ik wil graag, samen met jullie, investeren in hoe we hiervoor regionaal en landelijk meer aandacht krijgen en de (financiële) ruimte zodat we ook vanuit het VO jonge mensen op een goede manier kunnen laten kennismaken met deze sector. En daarmee hun interesse in het bijbehorende beroepenveld. En daarnaast met elkaar in gesprek blijven en ontdekken hoe we de inhoud van het profiel Z&W kunnen blijven verbeteren en verstevigen. Ik verheug me op onze samenwerking en de ontmoetingen met jullie in de komende tijd.