Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

25
mei
2021

Enquête CSPE’s – deadline 30 juli 2021

Jaarlijks voert SPV, in samenwerking met CvTE en Cito, een onderzoek uit naar de mening van docenten over het CSPE. De CSPE’s worden dit jaar afgenomen als schoolexamen, daarom is er deze keer een andere enquête dan anders. We willen graag van u weten of u het CSPE gebruikt heeft, waarom wel of niet, en als u het CSPE gebruikt wat dan uw mening over het CSPE is.

Ook docenten die dit jaar geen gebruik maken van het CSPE roepen we op de enquête in te vullen. Voor hen bestaat de enquête maar uit enkele vragen, maar antwoord daarop geeft ons wel inzicht in het aantal scholen dat het CSPE gebruikt en de afwegingen die daaraan ten grondslag liggen.

De bedoeling is dat u één enquête per profielvak en per leerweg invult.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Vul de enquête in