Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

15
april
2024

Enquête cspe (< 16 mei 2024)

Ook dit jaar organiseert SPV, samen met Cito en CvTE een cspe-enquête. Deze enquête kun je invullen van 2 april tot 16 mei. Dit is korter dan voorgaande jaren. Hiervoor is gekozen om alle enquêteresultaten mee te kunnen nemen in het normerings- en evaluatieproces. Zodra je een goed beeld hebt van het cspe, kun je de enquête invullen. Je hoeft dus niet te wachten tot alle leerlingen het cspe hebben gedaan. Net als voorgaande jaren vragen we je voor elke leerweg een aparte enquête in te vullen. Alvast hartelijk dank!