Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

13
juni
2022

Enquête afname profielvak-cspe’s 2022

Net als vorig jaar worden de profielvakken ook in 2022 afgesloten met een schoolexamen. Scholen wordt geadviseerd hierbij gebruik te maken van de cspe’s die zijn ontwikkeld voor de geplande afname in 2022.

Wij horen graag uw mening over deze cspe’s en willen graag weten of u van de cpse’s gebruik heeft gemaakt en als dat niet het geval is, waarom u dat niet gedaan heeft. Daarom vragen we u de cspe-enquête 2022 in te vullen. Deze is bedoeld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het gebruik van en de ervaringen met de profielvak-cspe’s 2022.

Ook docenten die dit jaar geen gebruik maken van het cspe roepen we op de enquête in te vullen. Voor hen bestaat de enquête maar uit enkele vragen, maar antwoord daarop geeft ons wel inzicht in het aantal scholen dat het cspe gebruikt en de afwegingen die daaraan ten grondslag liggen.

De bedoeling is dat u één enquête per profielvak en per leerweg invult. Tenzij anders aangegeven kunt u per vraag één antwoord invullen.

De enquêteresultaten worden anoniem verwerkt. De opbrengst van de enquête is in principe input voor de ontwikkeling van de profielvak-cspe’s vanaf 2023. Wij danken u daarvoor bij voorbaat. Invullen kan tot 24 juli.

Vul de enquête in!