De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

29
april
2019

Eindexamen 2019: profielvak cspe’s Z&W BB en KB: vanaf 6 mei versie rood NIET meer toegestaan

Vanaf maandag 6 mei mag bij de afname van de profielvak-cspe’s Z&W BB en KB alleen nog versie blauw worden gebruikt.
De reden is dat er een incident heeft plaatsgevonden, waarbij van de rode versie van deze cspe’s de Instructie voor de Examinator, de opgavenboekjes, (uitwerk)bijlagen en correctievoorschriften in verkeerde handen terecht zijn gekomen. Daarom acht CvTE het na de meivakantie voortzetten van de afname van versie rood niet meer verantwoord. Wat betekent dit voor uw school? Lees hier de volledige mailing die is verzonden aan de directeuren, de (plaatsvervangend) examensecretarissen en geregistreerde docenten van het profielvak Z&W BB en KB vmbo.