Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

21
juni
2021

Eerste versie concept examenprogramma PGP Z&W (nieuwe leerweg) gereed

Minister Slob heeft de eerste concept examenprogramma’s voor de praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg vastgesteld. Eén van deze concept examenprogramma’s betreft het praktijkgerichte programma Z&W. Komend schooljaar gaan pilotscholen met dit programma van start. Op basis van de ervaringen van de pilotscholen worden deze programma’s bijgesteld. Tijdens webinars op 17 juni zijn de concept-examenprogramma’s toegelicht door SLO. Alle webinars zijn terug te kijken via de site van Sterk Beroepsonderwijs.

Ook niet-pilotscholen kunnen met de nu vastgestelde concept examenprogramma’s aan de slag. Let op: deze scholen mogen een praktijkgericht programma alleen als extra-curriculair vak aanbieden. Scholen kunnen zich ook op andere manieren voorbereiden op de invoering van de nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma, bijvoorbeeld door deel te nemen aan scholing in het kader van de nieuwe leerweg via Bijscholing VMBO.