Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

30
juni
2020

Docenten Z&W gezocht!

Eerder hebben we u geïnformeerd over de samenwerking die het platform is aangegaan met Voion om de site  www.veiligepraktijklokalen.nl ook voor Z&W in te vullen. Tijdens regionale netwerkbijeenkomsten is al input gegeven voor onderwerpen die u daar graag een plek wilt geven. Na de zomervakantie wordt een start gemaakt met het verzamelen van content voor de website. Wilt u als Z&W docent daar – tegen vergoeding – een bijdrage aan leveren, mail dan uw interesse naar ons.