Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

19
juni
2024

Data regionale netwerkbijeenkomsten schooljaar 2024/2025

Nog voor de vakantie voor iedereen start, melden we jullie graag dat de data van regionale netwerkbijeenkomsten voor komend schooljaar bekend zijn. Het gaat telkens om een middagbijeenkomst van 13.30 – 16.15 uur. Noteer de data alvast in je agenda!

De gastscholen hopen we zo snel mogelijk rond te krijgen. Houd de website (onder Evenementen) daarom in de gaten voor de locaties van de bijeenkomsten. Alle contactpersonen van scholen die lid zijn van het platform ontvangen 2 weken voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst een uitnodiging voor de regio waarbij de school is aangesloten. De contactpersonen worden gevraagd deze uitnodiging door te sturen naar collega’s. Mocht een datum of plaats van een andere regio dit keer beter schikken, mail ons dan. Je ontvangt in dat geval ook de uitnodiging van de regionale netwerkbijeenkomst die je wilt bezoeken.