Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

18
mei
2020

Data regionale netwerkbijeenkomsten najaar 2020

De data voor de regionale netwerkbijeenkomsten in het najaar zijn bekend. Eerder hebben we u laten weten dat we deze bijeenkomsten vanwege de annulering van de landelijke dag wat gaan ‘optuigen’. We starten deze bijeenkomsten onder meer met een lunch en verwachten u daarom iets eerder dan gebruikelijk. Reserveert u alvast de datum van uw regio in de agenda?

Direct na de zomervakantie ontvangt u een bericht voor inschrijven.