Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

30
juni
2020

Data netwerkbijeenkomsten schooljaar 2020-2021

In de vorige nieuwsbrief hebben we de data van de netwerkbijeenkomsten in het najaar van 2020 bekend gemaakt. Inmiddels zijn ook de netwerkbijeenkomsten in het voorjaar van 2021 gepland. Noteert u deze ook alvast in uw agenda?