Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

2
september
2020

Data netwerkbijeenkomsten schooljaar 2020-2021

Hieronder staan nogmaals de data van de regionale netwerkbijeenkomsten van dit schooljaar. Eerder hebben we u geïnformeerd over de regionale bijeenkomsten in het najaar die we vanwege de annulering van de landelijke dag wat gaan ‘optuigen’. Deze zijn gepland op een externe locatie en we starten deze bijeenkomsten met een lunch. Eind september ontvangen alle leden een uitnodiging voor deze bijeenkomsten. We leven in een onzekere tijd. Als de omstandigheden/coronamaatregelen wijzigen, dan zullen we daar naar handelen.