Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

2
juli
2019

Data netwerkbijeenkomsten schooljaar 2019/2020

De data voor de regionale netwerkbijeenkomsten zijn bekend. Noteer ze alvast in uw agenda! Na de zomervakantie krijgt u meer informatie over de locaties van de netwerkbijeenkomsten.