Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

29
juni
2022

Regionale netwerkbijeenkomsten dit schooljaar

Behalve de regionale netwerkbijeenkomsten direct na de zomervakantie, staan ook verderop in het schooljaar fysieke bijeenkomsten gepland voor onze leden. Daarnaast hebben we al een datum voor de landelijke dag: donderdag 1 juni 2023.

Noteer ook deze data alvast in je agenda:

Datum Regio
26 januari 2023 Midden-west
2 februari 2023 Midden-oost
9 februari 2023 Noord-oost
16 februari 2023 Noord-west
9 maart 2023 Zuid