De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

12
september
2017

Bijstelling syllabus Z&W 2019: geef uw input

Dit najaar wordt de syllabus voor de profielvakken voor het examenjaar 2019 bijgesteld door de syllabuscommissie Z&W. Het eindresultaat zal zijn een bijgestelde syllabus voor het profielvak Z&W voor het examenjaar 2020. De functie van een syllabus is een leraar in staat te stellen zich een goed beeld te vormen van wat in het cspe van het profielvak wel en niet gevraagd kan worden.
Vanuit het veld zijn al verschillende voorstellen voor aanpassingen gedaan. Het Platform VMBO Z&W heeft ook de mogelijkheid om wijzigingsvoorstellen in te dienen. Mocht je suggesties hebben voor een bijstelling van de syllabus, mail deze uiterlijk 20 november naar Wilma Roijackers.
De syllabus Z&W voor 2019 vindt u op:
https://www.examenblad.nl/item/profielvakken-beroeps/2018?sectorid=vga3db3c9od6