Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

12
april
2023

Bijscholing vmbo: up-to-date?

In de tweede helft van maart 2023 hebben alle vmbo-scholen het magazine ‘Up-to-date?’ ontvangen. In dit magazine leest u ervaringen van docenten, aanbieders en kwartiermakers met Bijscholing vmbo. Er is ook een interview met de kwartiermaker van Z&W opgenomen.

Scholingen die voor het profiel of pgp Z&W staan gepland:

  • Kennismaking met zorgtechnologie: 5 juni 2023 (Almelo)
  • Hoe geef ik vorm aan het praktijkgerichte programma Z&W?: 7 juni 2023 (Utrecht)
  • EHBO aan (jong)volwassenen: 8 juni 2023 (Best)
  • Ondernemen en ondernemend gedrag stimuleren: 9 juni 2023 (Amsterdam)
  • Praktijktraining Uiterlijke verzorging: 19 en 26 september en 3 en 10 oktober 2023 (Zwolle)

Voor meer informatie en inschrijven ga naar Bijscholing vmbo.