Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

18
december
2022

Bijscholing vmbo gaat door!

Ook in het nieuwe kalenderjaar worden er weer trainingen aangeboden in het kader van bijscholing vmbo. Alle trainingen zijn ontwikkeld voor vmbo-docenten. Ze worden gegeven door mensen die zowel het vmbo als het bedrijfsleven kennen en worden met grote korting (minimaal 50%) aangeboden.

Trainingen richten zich op:

  • beroepsgerichte profielen en keuzevakken: nieuwe onderwerpen uit de beroepspraktijk worden uitgelegd, op een manier dat ze direct in de klas gebruikt kunnen worden;
  • de praktijkgerichte programma’s: bijvoorbeeld: Hoe maak je een levensechte opdracht en Hoe beoordeel je die? Maar ook: Hoe geef je het praktijkgerichte programma Z&W vorm?
  • schoolexaminering: bijvoorbeeld: Wat is een goed PTA, Welke rol heeft de examencommissie?

Bekijk de site voor de geplande scholingen. Mocht je binnen het aanbod van Z&W een training missen of een suggestie hebben voor een scholing, laat het de kwartiermaker Z&W weten.