Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

20
oktober
2023

Bijeenkomst over het beroepsbeeld van de leraar

We hebben een prachtig vak en we zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Er wordt dan ook veel over ons geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het beroep echt inhoudt: wij zelf.

Met Beroepsbeeld Leraar bouwen wij als leraren uit het primair-, voortgezet-, speciaal- onderwijs en het mbo samen aan een beeld van ons beroep. Hoe het echt is om leraar te zijn, niet hoe het door anderen wordt gezien. Een realistisch, gezamenlijk gemaakt beroepsbeeld helpt ons om eigen rollen, doelen en ontwikkelmogelijkheden te formuleren. En het laat toekomstige leraren en anderen zien wat er aantrekkelijk en belangrijk is aan ons beroep.

Workshop op 23 november

Stichting Platforms VMBO biedt u (beroepsgerichte én avo-docent) een unieke mogelijkheid om uw steentje bij te dragen aan het opbouwen van het Beroepsbeeld Leraar en het beroep door uw ogen te laten zien. In deze workshop bent u aan zet en kunt u visie delen met uw collega’s en uw eigen opvattingen aandragen om zo het beroepsbeeld nog completer te maken Want ook u hebt een eigen kijk op het beroep, een eigen manier van leraar zijn en een eigen toekomstbeeld. Uw bijdrage telt.
U bent van harte welkom uw ervaring met ons te delen op donderdag 23 november van 15.00 tot 17.00 uur in Postillion Hotel Bunnik. Koffie en thee staan voor u klaar! Meld u aan via info@platformsvmbo.nl.

Beroepsbeeld Leraar on Tour

Deze workshop is onderdeel van Beroepsbeeld Leraar on Tour, een landelijke tour langs docenten door heel Nederland. Al zo’n 600 van hen hebben hun verhaal gedeeld. Hun trots en toewijding. Hun dilemma’s en uitdagingen. Meer informatie leest u op de website www. beroepsbeeldleraar.nl.
Het opstellen van het Beroepsbeeld Leraar wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De initiatiefnemers zijn de lerarenorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FvOv, BVMBO en Platform VVVO. Onder regie van Kennisland wordt het beroepsbeeld leraar opgesteld.