Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

21
september
2022

Bezoek pilotschool met praktijkgericht programma Z&W

Op 12 september heeft Minister Wiersma een bezoek gebracht aan het Stedelijk College als één van de pilotscholen die ervaring opdoen met een praktijkgericht programma (in de nieuwe leerweg). Mocht je ook een bezoek willen brengen aan een pilotschool die het praktijkgerichte programma Z&W aanbiedt, dan kan dat nog in het kader van de Bezoekvouchers. Dit is een activiteit die door het Platform-TL wordt georganiseerd en wordt bekostigd uit subsidiemiddelen van het Ministerie van OCW. Scholen met de gemengde en of theoretische leerweg krijgen de mogelijkheid om op bezoek te gaan bij een pilotschool om zodoende praktische ervaring over de organisatie en uitvoering van het praktijkgericht programma te krijgen. Het Platform-TL legt contact tussen een niet-pilotschool (die graag op bezoek wil bij een pilotschool) en een pilotschool. Het is een simpel maar doeltreffend concept. Beide scholen leren van een dergelijk bezoek. Er zijn nog (beperkte) middelen beschikbaar voor een derde ronde. Dus, wil je hier gebruik van maken, meld je aan tot uiterlijk 1 oktober 2022. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.