Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

17
mei
2023

Beroepsbeeld leraar

Leraren zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Er wordt veel over hen geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het betekent om leraar te zijn: leraren zelf.

Met het Beroepsbeeld Leraar bouwen leraren aan hun beeld van het beroep. Wat betekent het om leraar te zijn, en wat niet? De maatschappelijke waardering voor het beroep kan versterken door de rijkheid ervan te schetsen. Met het Beroepsbeeld Leraar wordt een toekomstgericht beeld beoogd dat leraren in spe beter inzicht geeft in de verschillende aspecten van het leraarschap. De AOB vraagt uw medewerking door het invullen van de vragenlijst.

Doe mee en laat iedereen het beroep van leraar door jouw ogen zien!

Lees meer op de website www.beroepsbeeldleraar.nl.