Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

3
december
2018

Landelijke werkdag Zorgpact

Samen de beste zorg bieden door goed opgeleide en deskundige professionals. Dat is de ambitie van het Zorgpact. Daarvoor is een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt cruciaal. Daarom stimuleert het Zorgpact overal in het land regionale samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden.

Wil je de samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en overheden in je regio versterken? Kom dan maandag 3 december naar de laatste Landelijke Werkdag Zorgpact om deze een impuls te geven. Laat je onderdompelen in succesvolle andere regionale samenwerkingen, reflecteer samen op de behaalde resultaten, leer van elkaars ervaringen en bespreek uitdagingen en vervolgstappen voor de toekomst.