Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

5
maart
2020

Tweede ronde regionale netwerkbijeenkomsten Noord-west

De tweede  regionale netwerkbijeenkomst voor de regio Noord-west in het schooljaar 2019-2020 vindt plaats op 5 maart 2020. Noteer de datum alvast in uw agenda!
Na de zomervakantie krijgt u meer informatie over de locaties van de netwerkbijeenkomsten.