Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

10
juni
2021

Online bijeenkomst Z&W

Op donderdag 10 juni 2021 van 14:30 tot 16:30 uur vindt een online bijeenkomst plaats van het Platform Z&W. Net voor de meivakantie hebben we u geïnformeerd over de omzetting van de regionale netwerkbijeenkomsten in mei/juni naar online bijeenkomsten.

Tijdens deze bijeenkomst staan 2 onderwerpen centraal:

  • Samenwerking vmbo – mbo: een voorbeeld uit Woerden
  • Veilige praktijklokalen Z&W: lancering van de website met handige tools

En uiteraard wordt u door het platform bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en is er ruimte voor het stellen van vragen. De inschrijving is gesloten.
Wilt u toch nog deelnemen, stuur dan een mail.