Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

10
juni
2021

Netwerkbijeenkomst Noord-oost (omgeving Zwolle)

De regionale netwerkbijeenkomsten zijn verplaatst naar mei en juni. We hopen dat we elkaar dan in de regio’s fysiek kunnen ontmoeten. Het gaat om middagbijeenkomsten vanaf 12.30 uur. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan zoeken we naar regionale alternatieven. Noteert u de datum in uw regio alvast in uw agenda?