Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

2
februari
2023

Regionale netwerkbijeenkomst Midden-oost

De regionale netwerkbijeenkomst Midden-oost staat gepland op 2 februari 2023.

Schrijf deze datum alvast in de agenda. Meer informatie volgt.