Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

29
september
2022

Regionale netwerkbijeenkomst Midden-oost

Direct na de zomervakantie willen we weer in de 5 regio’s bij elkaar komen. Het gaat om regionale middagbijeenkomsten van 13.30 tot 16.15 uur.

Wilt u nog inschrijven?  Neem dan contact op met info@platformzorgenwelzijn.nl.