Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

20
maart
2020

Startbijeenkomst Leerlab ‘Sterk Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn’

Bijeenkomst is geannuleerd. Er wordt gezocht naar een vervangende datum.

Doelgroep: directieleden en teamleiders vmbo van scholen met het profielvak Zorg & Welzijn

Het Platform VMBO Zorg & Welzijn heeft goede voorbeelden omtrent de samenwerking vmbo-mbo en werkveld in de etalage gezet op de site van Sterk Beroepsonderwijs. De uitwerking verschilt per project, de insteek is steeds dezelfde: concreet werk maken van Sterk Beroepsonderwijs, duurzame samenwerkingsrelaties in de regio realiseren en leren in de praktijk mogelijk maken voor vmbo-leerlingen Z&W.

Wij constateren dat er veel werk wordt verzet door o.a. docenten, maar dat de initiatieven stoppen zodra er wisselingen in personeel zijn. De ontwikkeling is niet geborgd op directie- en bestuursniveau.

Samenwerken in de regio

Op basis van de opgedane ervaringen wil het Platform scholen inspireren om één van de voorbeelden te vertalen naar de eigen school in samenwerking met partners in de eigen regio.

Als u aan de slag wilt om de samenwerking in uw regio goed en duurzaam vorm te geven, bent u van harte uitgenodigd om u aan te melden voor één van de onderstaande startbijeenkomsten van een regionaal leerlab.

Startbijeenkomsten

  • 20 maart van 09.30 – 12.30 uur in Hoogeveen 
  • 2 april van 09.30 – 12.30 uur in Eindhoven
  • 9 april van 09.30 – 12.30 uur in Leiden

Tijdens de startbijeenkomst krijgt u informatie over het programma Sterk Beroepsonderwijs en het programma Werken in de Zorg. Wij presenteren goede samenwerkingsvoorbeelden. U kunt vervolgens bepalen of u zou willen deelnemen aan twee werkbijeenkomsten om de bestaande voorbeelden met ondersteuning concreet en duurzaam te vertalen naar uw eigen regio. We werken samen met het landelijk programma Sterk Beroepsonderwijs: Ministerie van OCW, VO-raad, MBO-raad, SPV, Connect Groen en Platform-TL. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.