Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

6
december
2017

Landelijke Werkdag Zorgpact

Wilt u de samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en overheden in uw regio versterken? Kom dan 6 december naar de Landelijke Werkdag Zorgpact om deze een impuls te geven!
> Meer informatie en aanmelden