Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

17
september
2019

Informatiebijeenkomst VO-scholen Zeeland in Goes

Op 17 september 2019 houdt Viazorg, Scalda en ZorgSaam een bijeenkomst over verschillende lesmaterialen en activiteiten die beschikbaar zijn om jongeren enthousiast te maken voor zorg en welzijn. Op dit moment is 17% van de beroepsbevolking werkzaam in zorg en welzijn en daarmee is de sector één van de grootste in Zeeland. Werkgevers in zorg en welzijn staan te springen om nieuwe mensen waardoor de sector volop carrièremogelijkheden biedt voor studenten.

Deelnemen

De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd op 17 september in Zorggroep Ter Weel in Goes om 15.00. Wilt u deelnemen?