Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

28
januari
2021

Informatiebijeenkomst Startdocument Z&W in nieuwe leerweg

Het beroepsgerichte programma Zorg & welzijn voor de gl wordt stevig doorontwikkeld tot een praktijkgericht programma (met een nieuwe naam) dat in de nieuwe leerweg door alle gl/tl-scholen kan worden aangeboden. Een ontwikkelgroep waarin ook gl-docenten Z&W zitting hebben, is bezig om onder leiding van SLO een concept-examenprogramma te ontwikkelen. Allereerst is door hen een startdocument geschreven dat als vertrekpunt zal gelden voor het ontwikkelen van het concept-examenprogramma. Op 13 januari is dit startdocument gedeeld met pilotscholen nieuwe leerweg. We willen ook niet-pilotscholen hierover informeren.

Op donderdag 28 januari 2021 om 15 uur organiseren we daarom i.s.m. SLO een online informatiebijeenkomst over het startdocument ‘Z&W’. Maaike Rodenboog en Nynke Jansma presenteren dan de eerste contouren van het praktijkgerichte programma en er is gelegenheid voor het stellen van vragen.

Als u deze online bijeenkomst wilt bijwonen, dan kunt u zich al aanmelden. Voor de bijeenkomst ontvangt u dan een link waarmee u aan de bijeenkomst kunt deelnemen.