Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

13
februari
2019

Expertmeeting Digitale technologie in vmbo en mbo

Bent u werkzaam in het onderwijs? En geïnteresseerd in digitale technologie? Kom dan naar de inspirerende expertmeeting over Digitale technologie in vmbo en mbo op 13 februari in Zwolle. Deze meeting is bedoeld voor iedereen in het onderwijs, van docent tot onderwijsontwikkelaar, met interesse en/of expertise in digitale technologie in het onderwijs.