Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

14
november
2019

Eerste ronde regionale netwerkbijeenkomsten Noord-oost

De eerste regionale netwerkbijeenkomst voor de regio Noord-oost in het schooljaar 2019-2020 vindt plaats op 14 november 2019. Noteer de datum alvast in uw agenda! De bijeenkomst vindt plaats in Zwolle.