Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

4
september
2024

Brainstormsessie syllabus Z&W

Heb je wel ideeën voor de actualisatie van de Z&W-syllabus, maar wil je zelf niet deelnemen aan de commissie? Het Platform VMBO Z&W organiseert in samenwerking met het CvTE een brainstormsessie, waarbij docenten mee kunnen denken en hun ideeën kunnen aandragen voor het actualiseren van de syllabus binnen de vastgestelde eisen van het examenprogramma.

De brainstormsessie wordt digitaal georganiseerd op woensdag 4 september 2024 van 15.00 tot 16.00 uur.

Je kunt je hier opgeven voor de brainstormsessie.