Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

5
september
2019

Bijeenkomst verkenning bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs

Op donderdagmiddag 5 september 2019 wordt door OCW een bijeenkomst georganiseerd over bevoegdheden in de beroepsgerichte vakken van het vmbo. OCW werkt in samenwerking met VO-raad, vakorganisaties en lerarenopleiding aan een verkenning hoe de regelgeving rond bevoegdheden en lerarenopleidingen ingericht zou moeten worden, ten einde beter aan te sluiten bij de onderwijspraktijk. Er zijn hiervoor eerder eerste brainstormbijeenkomsten georganiseerd.

Op 5 september vindt een vervolgsessie plaats. Hierin gaan we met leraren, schoolleiders en lerarenopleiders concreet ontwerpen hoe bevoegdheden in de beroepsgerichte vakken van het vmbo eruit zouden moeten zien. Dit gebeurt op basis van onder meer de huidige bekwaamheidseisen, de behoefte van de doelgroep, de vakinhoudelijke eisen (kerndoelen en eindtermen), de doorlopende leerlijnen en andere contexten waarmee leraren te maken hebben.

Docenten

De exercitie die we met u willen doorgaan is complex, maar ook belangrijk om tot gedegen toekomstscenario’s te komen. Daarom organiseert OCW een uitgebreide ontwerpsessie, van 13.00 tot 18.00 uur. Vooral docenten worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomst.

Deelnemen

Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via VO_Bevoegdheden@minocw.nl, onder vermelding van uw naam, school en/of hoger onderwijsinstelling en functie. U ontvangt dan van ons een bevestiging en verdere informatie. Locatie: vergadercentrum de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort. Een reiskostenvergoeding is beschikbaar.